študenti pre študentov - študijné materiály, referáty ...

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač , ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie .
Loading

EXTERNÉ RIZIKÁ

EXTERNÉ RIZIKÁ

• sú to riziká, ktoré vznikajú nezávisle od činnosti komerčnej banky, majú však vplyv na jej podnikateľskú činnosť. Banky sa preto snažia predvídať pravdepodobnosť vzniku týchto rizík a mieru ich intenzity.
POLITICKÉ RIZIKÁ - najvýznamnejšie, ich intenzita môže byť rôzna.
• najnebezpečnejšia je globálna deštrukcia spoločenského systému v dôsledku radikálnych politických zmien.
• ide vlastne o zánik ekonomicky priaznivého prostredia pre bankové podnikanie.
• príčinou sú obyčajne vojnové konflikty, často rasovo, nábožensky, národnostne alebo etnicky motivovanej. Napr. Rwanda, Jemen, rozpad Juhoslávie.
• tieto riziká nastávajú náhle a neočakávane, ich dôsledky bývajú katastrofálne. Čeliť týmto rizikám zvyčajne nie je možné a nie možné ich ani poistiť.
• politické riziká preto majú pri hodnotení rizikovosti prostredia najväčšiu váhu. Postupy hodnotiacich inštitúcii vzhľadom na nemožnosť predvídať toto riziko bývajú konzervatívne.
• výsledkom je opatrný vstup zahraničných investícií do štátov s vyššou mierou politického rizika.

0 komentářů:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!