Ekonómia štúdium

26. Vysvetlite podstatu rovnice V = B / P.

Pre každú organizáciu, ktorá funguje kdekoľvek na svete, základom marketingu je prekonať konkurenciu pri súčasnej tvorbe hodnoty pre zákazníkov. Pochopiť túto úlohu nám pomôže rovnica hodnoty: kde V je hodnota, B úžitok a P...

27. Rozhodovanie o organizácii medzinárodného marketingu.

Medzinárodné marketingové aktivity zabezpečujú firmy obyčajne troma rôznymi spôsobmi. Väčšina zriaďuje najprv oddelenie exportu, potom vytvára medzinárodnú divíziu a nakoniec sa stáva svetovou (Globálnou) organizáciou. Oddelenie exportu Ak sa medzinárodný predaj rozširuje, vytvára exportné...

25. Vysvetlite podstatu rovnice MIX = f (E).

analýza mrkt ciele a mrkt stratégie mrkt program Mix je fuckciou informácii o prostredí – Mix sa zostavuje na základe daného prostredia, environment, je jeho fciou.– Mrkt prostredie sa neustále mení, prispôsobujeme mrkt mix.–...

23. Formy vstupu na zahraničný trh s výrobou v zahraničí.

Výrobca v zahraničíBez priamych investícií 2) • predaj licencií 3)• kontraktačná zmluva 4)• zmluvy o manažmente S priamymi investíciami• spoločný podnik• výhradné vlastníctvo 1) Spojenie dvoch výrobcov. Jeden disponuje marketingovými kapacitami na zahraničných trhoch...

22. Formy vstupu na zahraničný trh pri výrobe v domácej krajine.

FORMY EXPORTU 1) Výrobca vyradí domáci subjekt z exportného reťazca, ale vytvára exp. odd. Výrobca v tuzemskuNepriamy export Priamy export• exportný podnik• exportné spoločenstvo• piggybacking 1) • bez priamych investícií• s priamymi investíciami• reprez....

21. Klasifikácia foriem vstupu na zahraničný trh.

KLASIFIKACIA FORIEM VSTUPU : 1) Podľa miesta výkonov 1.1) výroba v domácej krajine – export1.2) výroba v hostiteľskej krajine – zmluvne formy ( licencie, franchising, manaz zmluvy ), kapitalová účasť ( join venture, dcéra...

20. Rozhodovanie o implantačnej stratégii.

-> určuje formu anagažovanosti na trhu, resp prítomnosti na trhu na dlhšie obdobie-> proces sa vzťahuje hlavne na obch aktivity viacerých strat podnikat jednotiek, ako aj viacerých trhov, a preto by malo vždy prijímať...

18. Kultúra a jej zložky.

Každá kultúra je založená na určitých dominantných hodnotách, ktoré môžu byť značne odlišné, ktoré ovplyvňujú spôsob komunikácie, priebeh a spôsob rokovaní, nákupné správanie ale aj spôsob spotreby. Tieto hodnoty ovplyvňujú niektoré inštitúcie (škola, rodina)...