Ekonómia štúdium

7. Ako kultúrne prostredie ovplyvňuje správanie sa spotrebiteľa.

Kultúra je prítomná v rozličných aspektoch správania spotrebiteľa i v samotných predmetoch spotreby.Vplyv kultúrneho prostredia je zreteľný najmä v troch oblastiach:– v sociálno-kultúrnych štruktúrach (hodnoty, inštitúcie a sociálne konvencie),– v systéme komunikácie, jazyka a...

3. Ako prebieha proces získavania nového zahraničného trhu.

– selekcia trhu je segmentačným procesom– selekcia=výber trhu– segmentácia = triedenie Poznáme 2 základné typy trhov:1. priemyselný (podniky a organizácie)2. spotrebiteľský (T a Sl spotr. charakteru) Segmentácia trhu” Kto chce uspokojiť všetkých, neuspokojí nikoho”...

Metóda indexu ziskovosti

Metóda indexu ziskovosti Index ziskovosti = Σ SHCF / kapitálové výdavkyIndex> 1 prijateľná investície(ak je viac alternatív investičného zámeru, je výhodnejšie ta s vyššou ČSH alebo indexom ziskovosti as nižšou dobou návratnosti) Metóda vnútornej...

Metódy hodnotenia efektívnosti investícií

Metódy hodnotenia efektívnosti investícií • statické metódy (pomocné)– Výnosnosť (rentabilita) investícií– Doba návratnosti• dynamické metódy (zohľadňujú faktor času)– Metóda čistej súčasnej hodnoty– Metóda indexu ziskovosti– Metóda vnútornej miery výnosu– Metóda doby návratnostiMetóda čistej súčasnej...