Ekonómia štúdium

FINANČNÉ PLÁNOVANIE (FP) A ROZPOČTY

FINANČNÉ PLÁNOVANIE (FP) A ROZPOČTY Finančné plánovanie – predstavuje proces tvorby finančných cieľov podniku, v ktorom sa vyčísľuje formou finančného plánu potreba finančných zdrojov (teda aké zdroje podnik bude potrebovať). Z hľadiska času rozlišujeme...

Proces rozpočtovníctva pozostáva z 2 krokov : 1. Tvorba samotných rozpočtov – tvoria sa následovné rozpočty :a) Dlhodobý rozpočet finančných zdrojov – plán už aj s kontrolou na dlhšie časové obdobie.b) Ročný prevádzkový rozpočet...

RIZIKO

RIZIKO Riziko – predstavuje určitý druh neistoty, že očakávané výsledky nedosiahneme. Ide o pravdepodobnosť neúspechu v podnikaní.Neistota je vyvolaná tým, že :a) Nemáme dokonalé a úplne informácie.b) Alebo keď ich máme a zle si...

INVESTIČNÉ ROZHODOVANIE

INVESTIČNÉ ROZHODOVANIE INVESTIČNÉ ROZHODOVANIE – ide o investovanie do budúcnosti. Je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí. Určuje ako bude podnik fungovať. FR + IR FR – finančné rozhodovanieIR – rozhodovanie o investíciách podniku INVESTÍCIE...

Investičné rozhodovania

V rámci investičného rozhodovania (IR) budeme pracovať s pojmami finančnej matematiky. FINANČNÁ MATEMATIKA – je odbor, ktorý prelína matematiku s finančnou teóriou. Pracuje s pojmami ako rozptyl, štandardná odchýlka, časové rady, priemery, a pod....

Teória úročenie

Jednoduché úročenie členíme podľa toho, kedy splácame na :a) Polehotné úročenie – úrok je splatený až po lehote.b) Predlehotné úročenie – úrok je splatený ešte pred ukončením doby splatnosti. Zložené úročenie členíme na :a)...

Podmienky pre výpočet čistej súčasnej hodnoty (ČSH)

Podmienky pre výpočet čistej súčasnej hodnoty (ČSH) : 1. Firma nesmie mať obmedzený vstup na kapitálový trh. 2. Všetky dôležité informácie týkajúce sa peňazí musí mať firma k dispozícií.3. Neexistujú žiaden dane, ktoré skresľujú...

Fisherova rovnica

Fisherova rovnica : R = rr + ri + rr * ri r – nominálna úroková miera rr – reálna úroková miera ri – miera inflácie V praxi sa často zanedbáva rr * ri,...

METÓDY, KTORÉ NEZOHĽADŇUJÚ ČAS

1. METÓDY, KTORÉ NEZOHĽADŇUJÚ ČAS : Doba návratnosti (DN) – akú dobu potrebujeme na to, aby som získal späť vynaložené prostriedky. DN = Investície / CSF DN = Investície / Výnosy Ak máme viac...

METÓDY, KTORÉ ZOHĽADŇUJÚ ČAS

2. METÓDY, KTORÉ ZOHĽADŇUJÚ ČAS : Metóda NVP – čistá súčasná hodnota (ČSH). Popisuje čistú súčasnú hodnotu a aj ju kvantifikuje. SH – súčasná hodnota(1 + i)n – diskontný faktorI – investície Metóda IRR...